Benny Gottlieb - Eksamineret Sikringsleder - DBU Sikkerhedschef.

Eksamineret sikringsleder

Benny er uddannet MSO/Maritim Sikkerhedsofficer og har arbejdet operativt med bevæbnet sikkerhed i blandt andet Aden bugten. Benny er ligeledes uddannet hos MARTEC i sikkerhed til søs. I 2014 blev Benny færdiguddannet og certificeret som DBU Sikkerhedschef og har efterfølgende fungeret som sikkerhedschef for superligaklubben FCV.

Benny har flere godkendte uddannelser fra Beredskabsstyrelsen og RESCH og har således stor viden indenfor brandsikkerhed ifbm. beredskabsplanlægning og udarbejdelsen af sikkerhedsplaner.

Benny har en længerevarende baggrund som officer i forsvaret og har under udsendelse blandt andet uddannet dele af de irakiske sikkerhedsstyrker. Benny er i dag tilknyttet Forsvaret som Kaptajn af reserven.

Benny har arbejdet professionelt med sikkerhed i den private sektor siden 2009 og er i dag en ledende figur når SECCON afholder krisestyrings- og beredskabsøvelser for sine kunder.

Benny er uddannet Eksamineret Sikringsleder/ Certified Security manager med speciale inden for: Risikostyring, Security, Brand og Sikringsledelse. Benny er ligeledes CFPA EUROPE certificeret. (Confederation of fire protection associations europe).

dbi

Eksamineret Sikringsleder/ CFPA

I SECCON er alle sikkerhedskonsulenter uddannet Eksamineret Sikringsledere, det er vores garanti til vores kunder for, at beredskabsgennemgang, beredskabsplaner mm. er lavet af fagfolk med den rette sikkerhedsmæssige baggrund og viden.

DBI skriver om uddannelsen således:

Uddannelsen Eksamineret Sikringsleder® udbydes af DBI i samarbejde med SikkerhedsBranchen

Eksamineret Sikringsleder

- en effektiv specialist i sikring og sikkerhed

Som sikringsleder har du en af de mest ansvarsfulde opgaver, der overhovedet findes i virksomheder og organisationer.

Du skal stå i spidsen for, at virksomheden lever op til sit ansvar, når det gælder om at beskytte dine kolleger, virksomhedens gæster og virksomhedens værdier. Det er ofte en stor og krævende opgave, som både bygger på lovgivningskrav og på virksomhedens egne politikker for at beskytte liv, værdier og arbejdspladser.

Du brug for et godt grundlag for at løse denne opgave. Det kan du få på uddannelsen til Eksamineret Sikringsleder®, som giver både dig og din arbejdsgiver vished for, at du kan lede et effektivt sikrings- og sikkerhedsarbejde. Du får både indsigt og værktøjer, der gør dig til en højt kvalificeret sikringsleder.

Uddannelsen giver dig dokumenterede kompetencer til at arbejde professionelt med alle aspekter af sikring og sikkerhed – fra udarbejdelse af risikoprofil og sikkerhedspolitik til drift af en sikkerhedsorganisation.

Maritim Sikkerhedsofficer

Sikkerhedsfirmaet Guardian, Skagen Skipperskole, Martec i Frederikshavn og Brandskolen i Hvims uddanner bevæbnede vagter - såkaldte Maritime Security Officers/MSO.

MSO-uddannelsen er en kvalitetsuddannelse, der også er kompetencegivende.

Adgangskravet til uddannelsen til Maritime Security Officer er, at man tidligere har været udsendt af den danske stat på internationale opgaver i for eksempel Bosnien, Irak eller Afghanistan for det danske forsvar.

Uddannelsen er et fire ugers kursusforløb, hvor to uger foregå i Nordjylland. Eleverne skal være på Skagen Skipperskole efterfulgt af brandkursus på Brandskolen i Hvims og et søsikkerheds kursus på Martec i Frederikshavn.

Ugen på Skagen Skipperskole indeholder et Ship Security Officer kursus, grundlæggende sikkerhed og endelig grundlæggende navigation og radarkendskab i skolens simulator.

Udover uddannelsen indgår der skydning, førstehjælp, teknisk og taktisk øvning af MSO-eleverne på skib.

DBU Sikkerhedschef

Alle sikkerhedschefer i Superligaen og 1. division skal være uddannede på DBUs Sikkerhedschef-uddannelse.

Uddannelsen består af 5 moduler med emner som stadionforberedelse, kampafvikling, fankultur og ledelse.

Uddannelsen giver kursisten bedre ledelsesmæssige værktøjer, kendskab til samhørigheden mellem service, tryghed og samhørighed samt uddanner kursisten i at afvikle en fodboldkamp på en god og forsvarlig måde. Uddannelsen afsluttes med en test, som skal bestås for, at kursisten kan få udleveret sit uddannelsesbevis.

Uddannelsen afholdes normalt 1 gang årligt på Farum Park for alle der skal være sikkerhedschefer i Dansk boldspilsunion og fungere som sikkerhedschef i superligaen og 1. division.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.

Hvis du ønsker at søge job som vagt eller dørmand. Tryk her


    Ring 88 72 27 28