Klaus Kristensen - Presserådgiver - Medietræner - Krisehåntering .

Pressetræning

Medietræning, krisehåndtering mm

Kriseberedskab, pressehåndtering og medietræning bliver fremadrettet også en del af Seccon’s ydelser når det gælder sikkerhed og rådgivning for virksomheder.

Seccon har udvidet med endnu en medarbejder, og det betyder endnu flere muligheder for at tilbyde totale sikkerhedsløsninger til virksomheder:

Vi er glade for at kunne byde Klaus Kristensen velkommen i vores stab. Klaus Kristensen er uddannet journalist, presserådgiver og medietræner, og har stor erfaring og viden inden for kriser, shitstorms og håndtering af presse

direktør Robin Bertelsen

Klaus Kristensen har mere end 20 års erfaring fra mediebranchen blandt andet som vært i DR. Derudover har han medietrænet flere direktører og politikere til mødet med pressen, samt rådgivet i flere større landsdækkende pressesager:

Det er virkelig en mand med stor erfaring, og med et kæmpe netværk inden for mediebranchen. Han tilfører Seccon endnu en dimension når det kommer til sikkerhed for virksomheder. I kølvandet på interne eller eksterne kriser kan der opstå interesse og pres fra pressen. Klaus Kristensen kan give en professionel og præcis rådgivning, og klæde alle på til mødet med pressen

direktør Robin Bertelsen

Klaus er uddannet journalist fra SDU, og var i mere end 20 år en del af den danske mediebranche.

Senest var han ansat i 10 år i DR, hvor han arbejdede på flere landsdækkende og regionale redaktioner – samt i en længere årrække var han fast radiovært på regionale og landsdækkende programmer. Han har som vært gennemført mere end 6.000 interviews – med alt fra statsministre til Maren i kæret.

Efterfølgende har Klaus uddannet sig som professionel medietræner og har specialiseret sig i krisehåndtering og krisereaktioner.

Klaus har blandt andet været rådgiver i indtil flere større landsdækkende kritiske historier. Blandt andre kan nævnes:

  • ATEA-sagen – Danmarks historiens største bestikkelsessag.
  • Sygeplejerske-sagen fra Nykøbing – sygeplejerske dømt for drabsforsøg.
  • Svampe-sagen fra Haslev – Hel familie dødssyge grundet indtag af svampe.
  • PKA-sagen - om mulig inhabilitet i større offentlige byggesager.
  • Sundhedsplatformen – implementeringen af DK’s største nye IT-system i sundhedsvæsnet.
  • Kirurgi-sagen fra Nykøbing Sygehus – om mulige fejloperationer.
  • MRSA-sagen på Nenatal-afdelingen på Næstved Sygehus – flere smittede nyfødte.

Som rådgiver kan Klaus give et indblik ind i det kritiske interview fra flere vinkler – samt udarbejde strategi og handleplan for både ekstern og intern håndtering.

Klaus har stor erfaring i at håndtere presse – både i det store og det små. Han har erfaring med alle medier og kan tage hånd om alle henvendelser. Han har et unikt kendskab til de forskellige redaktioner og har et netværk blandt journalister langt udover det sædvanlige.

Journalist uddannelsen

SDU skriver således om uddannelsen:

Bacheloruddannelsen i Journalistik ved Syddansk Universitet giver forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for de fagområder, der tilsammen udgør Journalistik. Bacheloruddannelsen er baseret på tre centrale fagområder.

Det første fagområde knytter sig til journalistikkens praksis-aspekter, og her er der undervisning i, hvordan man bedriver journalistik i forhold til trykte medier, radio, tv og web. Hertil kommer undervisning i mediesprog, som også bliver regnet for en grundlæggende praksis-faglig færdighed på bachelordelen.

Det andet fagområde omhandler refleksion i journalistikken, og her skal bacheloren lære at analysere og reflektere over egen og andre journalisters forhold i praksis. Indsigt i journalistikkens historie, værdigrundlag, etik, effekter mv. skal sikre større indsigt i fagets udvikling og udfordringer.

Det tredje centrale fagområde er vidensfagene, hvor den studerende modtager undervisning indenfor andre fagområder, såsom politik, forvaltning, økonomi mv. Det skal sikre grundlæggende samfundsmæssige indsigter og ruste den studerende til arbejdet med udvalgte stofområder indenfor samfundsvidenskabelige fag. Den viden, bacheloren har erhvervet sig, er på et sådant niveau, at han eller hun kan reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis.

Færdigheder

En bachelor i Journalistik opnår færdigheder inden for fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagområdets teori og metode, så dimittenden bliver i stand til at løse journalistiske opgaver på trykte medier, tv, radio og web ved hjælp af fagets viden og metoder og på grundlag af erhvervede teoretiske og praktiske sprog- og kommunikationsfærdigheder.

En bachelor i journalistik fra Syddansk Universitet skal i tilgift hertil kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for journalistikkens fagelementer, samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller. Bacheloren kan formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger med såvel kolleger på journalistiske arbejdspladser samt formidle viden og historier til den brede offentlighed.

Kompetencer

Bacheloruddannelsen i Journalistik giver journalistiske praksisfærdigheder, der sikrer den studerende mulighed for at få ansættelse inden for trykte medier, radio, tv, web og andre journalistiske produktionsvirksomheder, herunder også at starte egen freelance virksomhed med journalistikken som kerneydelse.

I denne sammenhæng betyder det vidensfaglige element i bachelor-uddannelsen, at dimittenderne har grundlæggende indsigter i en række af samfundsgrundlæggende strukturer, forhold og funktionsmuligheder, ligesom de refleksive elementer i uddannelsen også ruster dimittenderne til selv at videreudvikle faget gennem løbende kritisk-konstruktiv forholden sig til fagets udvikling.

Den viden, bacheloren har erhvervet sig, er på et sådant niveau, at han eller hun kan reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis.

Det er væsentligt, også set i forhold til at bacheloruddannelsen fungerer som fundament for senere optagelse på cand. public-uddannelsen ved Center for Journalistik.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.

Hvis du ønsker at søge job som vagt eller dørmand. Tryk her


    Ring 88 72 27 28