Efterretningskursus - Lær at udføre efterretning på 5 dage med SECCON

Efterretningskursus

Varighed: 5 dage.

Pris: 9500 inkl. moms og frokost

Formål

At give kursisten:

Grundlæggende forståelse for efterretningskredsløbet samt efterretningsprocesser.

Grundlæggende viden om forskellige analyseværktøjer såsom tidslinje, associationsmatrix, linkchart samt forståelse for disses anvendelse.

Grundlæggende forståelse af indhentningsmidler, der findes i det civile samt principperne for anvendelse af disse.

Viden om de forskellige produkter du som efterretningsmedarbejder/ efterforsker kan udarbejde til at formidle dit budskab og ”add value”.

Forståelse for informationssikkerhed samt operationssikkerhed herunder Counter intelligence.

Forståelse for opbygning af efterretningsbriefinger.

Mål.

Efter kurset vil kursisten være i stand til at planlægge for indhentning, indhente og bearbejde informationer. Kursisten vil være i stand til at analysere efterretninger og udfærdige produkter efter systematisk analyse.

Efter kurset vil kursisten kunne anvende efterretningskredsløbet samt processer med korrekt efterretningsterminologi.

Efter kurset vil kursisten være i stand til at gennemføre mundtlige briefinger der er tilpasset den eller de modtagere af briefingen.

Indhold

 • Introduktion til efterretningstjeneste
 • Klassifikationer og OPSEC/ operationssikkerhed, Counter intelligence/CI
 • Efterretningsterminologier
 • Efterretningskredsløbet herunder processer.
 • Indhentningsplanlægning
 • Information Requirement Management and Collection Management
 • Indhentningsmidler: OSINT, IMINT,SIGINT,TSCM,HUMINT,GEOINT, Exploitation.
 • Analyseværktøjer
 • Efterretningsprodukter
 • Formidling
 • Briefinger
 • Hypoteser og antagelser
 • Afsluttende 9 timers øvelse

Planlagte kurser

Start: 15. marts 2021 | Varighed: 5 dage

Kurset henvender sig til følgende:

 • Sikkerhedsfolk der arbejder med beredskabsplaner og risikovurderinger
 • CPO/ livvagter og personer der generelt arbejder med personbeskyttelse.
 • Journalister der arbejder med rets-og krimijournalistik.
 • Eksamineret sikringsledere/ sikkerhedschefer.
 • Personer der arbejder med informationsindhentning og analyse.
 • Sikkerhedsfolk der arbejder med risikovurderinger og trussels identifikation.

Instruktører/Undervisere.

Kursusleder:


 • Mere end 10 års erfaring inden for efterretningstjeneste. Uddannet efterretningsofficer ved forsvaret med tyngde indenfor HUMINT, TQ og Force Protection.
 • Har arbejdet operativt med efterretningstjeneste i en lang række lande i Europa og Mellemøsten.
 • Uddannet i USA i efterretningstjeneste i relation til terrorsikring samt elektronisk kontraefterretning/ TSCM.

Underviser 1.


 • Uddannet efterretningsbefalingsmand med mere end 12 års erfaring, herunder flere års operativ erfaring fra arbejde i udlandet.
 • Specialiseret inden for kontraefterretning/ Counter intelligence, HUMINT og TQ.
 • Uddannet i exploitation og Open Source-intelligence ved det meget anerkendte SANS institute i USA.

Underviser 2.


 • Uddannet efterretningsbefalingsmand i forsvaret og har arbejdet med efterretningstjeneste i mere end 8 år på det taktisk og operative niveau både i Danmark samt i udlandet.
 • Specialiseret i planlægning, bearbejdning og analyse herunder omsætning af trusler til direkte forholdsordre.
 • Uddannet i asymmetrisk efterretningstjeneste, TQ og analytiker uddannelse

Information og spørgsmål.

Ønskes yderligere information eller svar på spørgsmål omkring kurset. Kontakt os da

Vilkår for tilmelding, afmelding og betaling

1Tilmelding

Du tilmelder dig et kursus i øverste højre hjørne eller på inde på siden for det enkelte kursus, hvor du også kan læse mere om hvad kurserne indeholder.

Du kan naturligvis også ringe eller sende en mail til SECCON for at tilmelde dig eller ved spørgsmål angående kurset.

Du modtager en mail, der bekræfter din tilmelding og betaling.

Før kursusstart modtager du via mail et kursusprogram og flere detaljer om dit kursus.

På nogle kurser vil der være særlige krav til deltagerne. Det kan f.eks. være fysisk form, erfaring fra tidligere kurser eller ren straffeattest. Dette vil i visse tilfælde kræve dokumentation inden kursets start, og SECCON forbeholder sig retten til at afstå kursusdeltagere, der ikke lever op til disse krav. I dette tilfælde refunderes det indbetalte beløb IKKE til kursisten.

2Betaling

Ved tilmelding betaler du samtidig for dit kursus. Du vil modtage en kvittering på mail og dette vil være din bekræftelse på at du er tilmeldt kurset. Du vil efter tilmeldingsfristen modtage yderligere information om dit kursus.

Prisen for et kursus er anført inkl. moms i kursusbeskrivelsen.

På alle kurser er der mulighed for at opnå rabat ved flere tilmeldte eller hvis man som firma eller forening ønsker et særligt forløb. Kontakt SECCON direkte for at høre mere om dette tilbud.

3Afmelding fra deltager

Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud til SECCON senest 14 dage før kursets start. Ved senere afbud vil du blive faktureret kursets fulde pris.

Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til SECCON senest 2 dage før kursusstart.

Hvis du bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom, vil du blive faktureret den fulde pris.

4Aflysning foretaget af SECCON

Hvis SECCON aflyser et kursus – fx pga. at underviseren bliver syg, vil vi så vidt muligt forsøge at flytte kurset til en anden dag. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, eller du er forhindret i at deltage den pågældende dag, tilbagebetales den indbetalte kursuspris.

5Overnatning

Det er angivet i programmet, hvis et kursus af flere dages varighed er inklusiv overnatning.

Eventuelt fravalg af overnatning refunderes ikke.

Praktisk info

Varighed

5 dage

Pris

9.500 Kr. inklusiv moms og frokost



Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.

Hvis du ønsker at søge job som vagt eller dørmand. Tryk her


  Ring 88 72 27 28