Executive protection/ personbeskyttelse

SECCON håndterer beskyttelse af personer og lokaliteter som en del af Executive protection. Med mere end 10 års erfaring og talrige opgaveløsninger i ind og udland har vi den viden og ekspertise der skal til, for reelt at kunne sikre andre imod eksisterende og potentielle trusler. SECCON sikkerhedsfolk der arbejder med Executive protection har alle operativ erfaring, militærbaggrund og er specialuddannet til formålet. De har ligeledes de nødvendige sikkerhedsgodkendelser og klassifikationsgrader.

Vores klienter vælger os, fordi vi kan levere den fulde løsning indenfor personbeskyttelse og Executive protection.

  • Sikring og bevogtning af lokaliteter (Stationær)
  • Transport og bevægelig personbeskyttelse (Mobil)
  • Certificeret rådgivning (Trusselsvurderinger, sikkerhedsforanstaltninger mm.)
  • Travel security (sikring af klienten eller dennes nærmeste under rejser)
  • Technical surveillance counter measures (sikring imod elektronisk overvågning).
  • Kontraefterretning (Sikre klienten eller dennes familie imod fysisk overvågning).

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via kontaktformularen.


Certificeret rådgivning

Som bekendt er ingen behov ens, hvorfor Interview og indledende rådgivning derfor altid er det første skridt når vi påtager os en opgave. Vores certificerede sikkerhedsrådgivere med ekspertise indenfor personsikkerhed og terrorsikkerhed, herunder kidnapning og bortførelse tilsikre at vores klient får den rette og nødvendige sikkerhedsrådgivning.

Efterretningstjeneste

Forudseenhed er et nøgleelement når man taler sikring af personer. I 99% af alle tilfælde hvor højprofilerede personer eller deres familier er mål for en forbrydelse udføres der rekognoscering og målprioritering af gerningspersonerne. Denne 2. Fase i deres planlægning vil kun blive opdaget og afværget af sikkerhedspersonel trænet i kontraovervågning og som kender til systematikken i procedurerne.

Vi har i SECCON som et af de eneste sikkerhedsfirmaer i Danmark vores egen efterretningscelle (INTEL-GROUP) til at indhente og tilvejebringe valide oplysninger, en sådan kapacitet er nødvendig for at kunne levere seriøs beskyttelse og sikring af vores klienter.

INTEL-GROUP leverer bl.a. trusselsvurderinger, baggrundstjek samt kontraovervågning som led i Executive protection.

Ofte stillede spørgsmål omkring executive protection/ personbeskyttelse

1Hvad er personbeskyttelse

Personbeskyttelse er grundlæggende som det står skrevet, beskyttelse af en person, men for at beskytte en person er man nødt til kunne mere end det. Det man ser udadtil er som et isbjerg hvor kun spidsen stikker op og den grundlæggende del af arbejdet er gemt under vandet.

Før man som livvagt hopper i jakkesættet og tænder for radioen er der en lang række af opgaver der skal løses og det er her man for alvor skal tjene sine penge.

Der skal laves en trusselsvurdering hvor man skal finde ud af præcis hvor truslen kommer fra, i hvor stor en grad den kan/vil påvirke klientens hverdag og om man skal bruge særlige kompetencer til at løse opgaven.

Man vil også en denne fase begynde at rekognoscere på de lokationer som klienten bevæger sig på, sweepe ejendom og ejendele for aflytnings-og GPS udstyr og indhente oplysninger om steder og personer der er relevante for klientens sikkerhed.

Når alle vurderinger er lavet og man har et klart billede af situationen vil man i samarbejde med klienten lave en plan for det forløb man skal indgå. Her er truslen selvfølgelig det alt dominerende aspekt men klienten har også en hverdag der skal hænge sammen og denne ønsker måske ikke at det skal være tydeligt at der er hyret en livvagt.

Derfor er man nødt til at løse opgaven så livvagten kan stå inde for sikkerheden samtidig med at klienten føler sig tryk uden at være låst på arme og ben.

Alt dette kan ske i meget forskelligt tempi alt efter hvor presserende opgaven er. Nogle opgaver giver livvagten mulighed for have en lang og grundig forberedelse hvor man kan få styr på alle parametre før opgaven reelt startes men ofte kræver det en hurtigt udrykning hvor tiden til forberedelse er kort og klienten har brug for beskyttelsen så snart denne kontakter os.

Det kan påvirke prioriteten af opgaver og vil kræve et større antal livvagter til at løse opgaven.

Her i Danmark oplever man ikke samme samfundsmæssige og politiske uro som man gør i udlandet og derfor kan opgaverne være mere bløde end det man normalt vil opfatte som en livvagtsopgave.

Truslen kan være noget så basalt som en mand der står uden for klientens opgang hver morgen men det gør den ikke mindre vigtig for os og det kan føles meget utrygt for klienten som kontakter os.

Livvagtens opgave vil være den samme og alle elementer der er beskrevet vil stadig være med i opgaveløsningen.

2Hvad kan en livvagt

Livvagten er bredt anvendelig inden for personbeskyttelse og kan løse mange forskellige opgaver med stor diversitet.

Livvagten kan både varetage den helt grundlæggende opgave med at passe på personer men kan også anvendes i andre opgaver, f.eks. kontraefterretning, sweeping og rekognoscering i forbindelse med rejseaktiviteter.

Herunder vil vi liste nogle af opgaverne op som en livvagt har i forbindelse med personbeskyttelse.

Sweeping:

Dette er den type opgave vi har flest af og det er den opgave der kræver kortest forberedelse og som udgangspunkt tager kortest tid at løse. Her søger man efter aflytningsudstyr i lokaler der enten mistænkes for at være overvåget eller hvor der skal afholdes et møde med fortrolige oplysninger som er vigtige at holde internt.

Man kan også søge efter GPS-enheder i biler/genstande der mistæskes overvåget. Vi kan som de eneste i Danmark rykke ud med få timers varsel da vi har alt udstyr og uddannelse internt i SECCON.

Efterretning/kontraefterretning:

Som forberedelse til en opgave er det vigtigt at have efterretningerne på plads så man ved præcis hvilken trussel der skal håndteres for at man kan være bedst muligt rustet til at imødegå denne trussel. Har man erkendt at der er en trussel i form af overvågning/aflytning vil man iværksætte kontraefterretning for at klarlægge hvem der aflytter/overvåger, hvorfor de gør det og hvordan det bringes til ende. Her støttes livvagten af statslige myndigheder når bevisbyrden er indsamlet.

Rekognoscering:

Hvis en klient skal ud og rejse, uanset om det er i Danmark eller i udlandet, vil livvagten altid foretage en rekognoscering af rejsen før den fortages.

Såfremt tiden tillader det vil livvagten besøge de steder der rejses til og få et overblik over lokalområdet, normalbilledet og den generelle stemning.

Der rekognosceres også for ruter til transport af klient og/eller materiel, der laves nødplaner såfremt uheldet skulle være ude og der koordineres med lokale myndigheder.

Hvis det er en hasteopgave vil livvagten benytte sig af lokale samarbejdspartnere til at fortage en tillempet rekognoscering og disse lokale kræfter vil ofte også blive en del af opgaven i større eller mindre grad.

3Hvordan undgår man kidnapning

Kidnapning er en alvorlig forbrydelse og den mest skræmmende form for frihedsberøvelse man kan forestille sig fordi det som udgangspunkt kan ske hvor som helst og uden nogen forudgående varsler. Derfor kræver det også i langt højere grad en grundig forberedelse og forudseenhed end hvis man skal sikre sit hjem mod indtrængen.

For at undgå kidnapning må man først identificere hvor truslen kommer fra og hvor man ser det muligt at blive kidnappet.

Det kan som udgangspunkt ske alle steder men der vil altid være steder der egner sig bedre end andre da man som kidnapper ønsker at det skal gå hurtigt og helst uden for meget opmærksomhed. Derfor vil områder med stor bevågenhed normalt ikke være at fortrække da man kan blive forstyrret af civile der blander sig eller ordenmagten der patruljere i området og der vil i disse områder også være stor sandsynlighed for man kan blive filmet af overvågning eller tilfældige med et kamera.

Det kræver en grundig analyse af ens egne bevægemønstre og muligvis en ændring af ens daglige rutiner og her er man nødt til at tænke som ”fjenden” og spørge sig selv om hvor man selv ville udfører en sådan opgave hvis man skulle kidnappe sig selv.

Når man har alle fakta på plads skal man sammensætte den viden til en brugbar plan der både tager højde for sikkerheden og en hverdag der skal fungere. Det sikreste er jo i bund og grund at blive hjemme men det er selvfølgelig ikke et liv man kan tilbyde sig selv eller sin familie og derfor er det et kompromis imellem sikkerhed og livsførelse der skal findes.

Det er en hårfin balance der som privatperson kan være svær at finde og derfor er vi hos SECCON selvfølgelig klar med rådgivning og træning af alle berørte parter så man kan leve så normalt et liv som muligt selvom man er underlagt en trussel.

4Hvad er kontraefterretning

Kontraefterretning (KE) er den information man indsamler og de skridt man tager for at forhindre at uvedkommende ikke har adgang til ens informationer og derved har chancen for at kopiere, slette eller redigere dem uden din viden.

Hvis du som privatperson eller virksomhed mistænker at nogen overvåger dig eller har en forudset aktivitet der kan forhøje trusselsniveauet, kan du iværksætte kontraefterretning.

Kontraefterretning bliver ofte associeret med efterretningstjenester fra militær eller politi men det kan være fordelagtigt som civil (virksomheder) at tænke KE ind i sin sikkerhedsplan da en stor lås (forsvar/defensiv) ofte ikke er tilstrækkeligt.

Uanset om det er digitalt, fysisk eller med audio og video er KE bygget op i 3 faser som skal sikre dig og/eller din virksomhed.

Defensiv KE:

Denne fase er den de fleste allerede er opmærksomme på og sikkert allerede har iværksat. Her sikre man sikre man sig selv og sine ejendele ved at have lås på døren, have en alarm tilsluttet hvis det er fysisk sikkerhed og hvis det er digitalt har man en firewall og et virusprogram.

Dette sikre dog kun i begrænset omfang da modparten kan finde en vej ind på et tidspunkt og du ikke har mulighed for at vide hvornår eller hvem denne modpart er.

Opsøgende KE:

Her starter den egentlig KE da man gør noget aktivt for at få mere information om modparten og derigennem styrke sig eget forsvar. Man vil forsøge at opklare hvem modparten er, hvad motivationen er, hvordan de målretter deres indsats, hvilke svagheder de vil udnytte og hvilke værktøjer de har tænkt sig at bruge.

Det gøres igennem observation, indsamling af information, sporing og evt. ved at ligge ”fælder” ud som kan afslører mere om deres metoder og fremgangsmåder.

Offensiv KE:

Den sidste fase er den med flest faldgruber og den sværest udførlige fase da man i realiteten kan balancere på kanten til hvad der er lovligt for en ikke statslig institution uden politiautoritet/myndighed.

Her vil man gå målrettet efter modparten ved at lave offensive modtræk der skal sikre at man får bragt modpartens handlinger til ende ved enten at pågribe denne i forsøg på indbrud/tyveri eller ligge en form for brødkrummer ud som man selv kan følge (tracke) tilbage til modparten og derved bevise deres skyld.

5Jeg skal ud og rejse, hvordan kan SECCON beskytte mig

Når du skal rejse til lande hvor der enten er en politisk ustabil situation eller hvor Danmark ikke er et populært land kan det være nødvendigt med rådgivning eller direkte beskyttelse.

Uanset situationen står SECCON klar og herunder kan du læse mere om hvordan

Rådgivning:

Hvis du blot har behov for rådgivning omkring hvilke forholdsregler du bør tage dig og om der er særlige hensyn du bør tage på din rejse kan vores medarbejdere hos INTEL-GROUP undersøge alle parametre og rådgive dig og dine eventuelle rejsefæller.

Rekognoscering:

Udover rådgivning kan SECCON også sende medarbejdere til din destination for at rekognoscere i lufthavnen, hotellet, mødelokalet og ruterne imellem disse lokaliteter.

Det gør vi for at kunne planlægge din rejse ned til mindste detalje og rådgive dig bedst muligt om alle lokale parametre som kan påvirke din sikkerhed på rejsen.

Livvagtsservise/beskyttelse:

Hvis situationen i landet du rejser til eller din person kræver det kan SECCON selvfølgelig også levere den fulde pakke hvor vi er med fra din rejse planlægges og indtil du er sikkert hjemme igen.

Denne proces starter med at vi iværksætter efterretning og rekognoscering i det pågældende land for at indsamle alle nødvendige informationer om destinationen og derefter kan vi iværksætte rådgivning og evt. træning op til rejsen.

Før ankomsten vil vi sweepe både lokaler og køretøjer for at sikre os at du ikke bliver aflyttet eller overvåget på din rejse og at du derfor kan garantere 100% fortrolighed og sikkerhed for dine samarbejdspartnere.

Når rejsen starten vil du blive fulgt tæt af vores livvagter hele vejen og der vil ligeledes være livvagter klar på destinationen for at opretholde overblikket og være opdateret på den lokale situation.

Vi sørger for at planlægge transport til og fra hotel, møder og restauranter så du kan fokusere på det du skal om det er forretning eller fornøjelse.

Når rejsen er afsluttet vil vi sammen med klienten evaluere indsatsen for at vi i fremtiden kan levere et endnu stærkere produkt og give vores klienter den bedst mulige service.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.

Hvis du ønsker at søge job som vagt eller dørmand. Tryk her