Konflikthåndteringskursus - Godkendt af kompetencefonden

Konflikthåndteringskursus

Konflikthåndteringskursus

Hal inspektørforeningen (HI) har i samarbejde med SECCON udviklet et 4 dages kompetence godkendt konflikthåndteringskursus.

Kurset er målrettet de udfordringer som medarbejdere og ledere står overfor i den daglige drift af landets mange haller og idrætsfaciliteter.

Kurset er godkendt af den Kommunale kompetence fond og dermed er den enkelte medarbejder/ facilitet berettiget til økonomisk støtte ved deltagelse på kurset.

Kurset bliver skræddersyet til den enkelte facilitet og de udfordringer som møder medarbejdere og faciliteten i hverdagen.

Formål.

At give deltageren forudsætning for at kunne løse dagligdags konflikter med brugere/ borgere på bedst mulig vis, samt give deltageren mental ballast og forståelse for de stressfaktorer der kan opstå under løsning af konflikter.

At sikre at deltageren/medarbejderen mentalt er rustet til at håndtere konflikter FØR, UNDER og EFTER hændelsen.

At give deltagerne konflikthåndterings træning i rammen af den hverdag de har, og i relation til de konkrete hændelser som den enkelte medarbejder står overfor på sin arbejdsplads.

Målgruppe.

Personer der skal arbejder med borgere i idrætsanlæg, svømmehaller og lign. Etablissementer.

Antal deltagere.

Max 20 elever (minimum 12)

Uddannelsesbevis.

Der udstedes kursusbevis for hvert modul gennemført. Der udstedes certifikat for uddannelse af medarbejdere til arbejdspladsen.

Modul opbygning.

Konflikthåndteringskurset er opbygget over fire moduler. Formålet med denne opbygning er, at have en periode på 2-4 uger mellem hvert modul.

Dette giver deltagerne tid til refleksion over det indlærte stof, og derved får deltagerne erfaringsmæssigt langt mere ud af læringsprocessen.

Kursus samlede længde på 30 timer kan opdeles yderligere ved, at tilføre et ekstra modul. Dette aftales direkte med SECCON.

Der er en klar sammenhæng imellem de fire moduler, hvorfor alle fire moduler skal anskues som et samlet kursus og dermed en samlet læring.

Planlægning af kursus.

Kursus planlægges tidsmæssigt direkte med SECCON, således det tilpasses den enkelte arbejdsplads.

Der vil ikke være ekstra tillæg pålagt såfremt man ønsker kurset gennemført i en weekend eller som aftenundervisning.

Kurset afregnes ved tilmelding. Mindre idrætsanlæg, svømmehaller og lign. Etablissementer må godt slå sig sammen såfremt det giver mening for de enkelte steder.

I forbindelse med Modul 1+2+3 vil SECCON inden disse moduler gennemføre interview med kunden, således konkrete og lokalitets specifikke senarier opbygges som passer lige til den lokalitet og de udfordringer der måtte være der.

Interview skema sendes til kunden således de bedste forudsætninger for et målrettet kursus opnås.

Tilskud.

Kurset er godkendt af den kommunale kompetencefond og er dermed berettiget til økonomisk støtte.

Kursuspris.

Pris pr. deltager er 18.000,-

Tilmelding for HI medlemmer.

For at sikre en smidig og nem ansøgningsproces har HI sørget for støtte i forbindelse med den økonomiske støtte samt ansøgning til kurset, hvad enten det er enkelte medarbejdere eller alle medarbejdere der ønskes uddannet, så bliver man guidet igennem processen.

Kontaktperson HI:

Ved tilmelding af andre end HI's medlemmer eller Information og spørgsmål.

Ønskes yderligere information eller svar på spørgsmål omkring kurset. Kontakt os da på:

Moduler

1Modul 1 - Stresshåndtering og konflikthåndtering.
Stresshåndtering og konflikthåndtering.

Antal timer: 7,5 timer

Mål.

At give deltageren forståelse for de stressorer der følger med arbejdet, herunder hvilke reaktioner kroppen påføres/ gennemgår når udsat for kortvarig stress som følge af en konflikt med at andet menneske.

At give deltageren forståelsen for hvordan en konflikt mellem to parter opstår samt hvordan konflikten nedtrappes herunder konfliktens sprog og faser.

Indhold.

 • Stresstyper
 • Sund stress vs usund stress
 • Stress symptomer og detektering
 • Håndtering af stress som følge af en konflikt
 • Verbal Konflikthåndtering
 • 2Modul 2 - Kulturforståelse og ekstern eksponering/presse.
  Kulturforståelse og ekstern eksponering/presse.

  Antal timer: 7,5 timer

  Mål.

  At give deltageren indsigt i, og forståelse for de kulturelle forskelle og udfordringer der kan være med til at komplicere løsningen af en konflikt.

  At give deltageren redskaber til at kunne løse konflikter hvor kulturelle forskelle spiller ind.

  At give deltagerene indblik i de risici, der kan være forbundet med krisehåndtering der bliver eksponeret eksternt.

  Samt give deltagerne viden om de processer, som potentielt kan skabe unødig stor ekstern eksponering og opmærksomhed fra pressen - samt hvordan de skal agere, såfremt ekstern eksponering allerede er sket.

  At give deltagerne redskaber til hvordan de selv kan agere, hvis de personligt bliver ramt af ekstern eksponering i forbindelse med deres arbejde.

  Indhold.

 • Kulturforståelse.
 • Konflikthåndtering og kulturelle forskelle.
 • Ekstern eksponering og Presse/medier.
 • Beskyttelse af medarbejderen I forbindelse med ekstern eksponering.
 • 3Modul 3 - DEBRIEFING og praktisk konflikthåndtering.
  DEBRIEFING og praktisk konflikthåndtering. (Praktisk del).

  Antal timer: 7,5 timer

  Mål.

  At give deltageren viden og redskaberne til at kunne gennemføre en DEBRIEFING som følge af en usædvanlig hændelse på arbejdspladsen.

  At bibringe deltagerne sådanne færdigheder at de igennem en effektiv DEBRIEFING kan udlede vigtige elementer til læring og derved optimere håndteringen af lign. Hændelser fremadrettet.

  At give deltagerne forståelsen for ligheden imellem et godt arbejdsmiljø og kammerathjælp i forbindelse med ”ubehaglige hændelser” på arbejdspladsen.

  At lære deltagerne at anvende de i modul 1+2 lærte metoder og redskaber omsat i praktiske øvelser tilpasset netop deres arbejdsplads.

  At give deltagerne viden og praktiske færdigheder i brug af de kommunikationsmidler som anvendes på arbejdspladsen. (Såfremt der anvendes signalmidler).

  Indhold.

 • DEBRIEFING
 • Kammerat/ kollega hjælp
 • Verbal Konflikthåndtering
 • Praktiske øvelser/ senarier
 • Signaltjeneste/ kommunikationstræning
 • 4Modul 4 - Repetition og Evaluering.
  Repetition og Evaluering. (Lesson learned/ lesson identified)

  Antal timer: 7,5 timer

  Mål.

  Efter modulet har eleverne fået repeteret de af eleverne udvalgte nedslagspunkter fra modul 1-3.

  Efter modulet har eleverne gennemført individuel skriftlig evaluering samt evaluering i grupperamme med efterfølgende mundtlig gruppemæssig tilbagemelding til instruktører.

  Evaluering og repetition har således til formål, at få deltageren til, at erkende at han/hun har været igennem en proces hvor den læring de har fået nu er en integreret del af deres arbejdsredskaber.

  Indhold.

 • Repetition
 • Individual evaluering
 • Gruppe opgave og evaluering
 • Tilbagemelding
 • Instruktører/Undervisere.

  Underviser 1.


  • Uddannet voksen underviser ved forsvaret på officersniveau.
  • Uddannet i konflikthåndtering samt kamppsykologi og gruppedynamikker ved forsvaret.
  • Uddannet i konfliktmægling.
  • Praktisk erfaring med konflikthåndtering fra sikkerhedsverden igennem 20 år.
  • Praktisk erfaring med konflikthåndtering og multikulturelt samarbejde i udlandet.

  Underviser 2.


  • Uddannet voksen underviser ved forsvaret på mellemleder niveau.
  • Uddannet i konflikthåndtering og konfliktløsning.
  • Praktisk erfaring med konflikthåndtering fra sikkerhedsverden igennem 10 år.

  Underviser 3.


  • Uddannet journalist fra SDU, og var i mere end 20 år en del af den danske mediebranche.
  • Professionel medietræner og specialist i krisehåndtering og krisereaktioner.

  Information og spørgsmål.

  Ønskes yderligere information eller svar på spørgsmål omkring kurset. Kontakt os da

  Praktisk info

  Varighed

  4 moduler

  Forudsætning

  Der er ingen forudsætninger for at deltage i dette kursus  Download kursusbeskrivelsen som PDF

  Her

  Kontakt

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.

  Hvis du ønsker at søge job som vagt eller dørmand. Tryk her


   Ring 88 72 27 28