Robin Bertelsen - Efterforskning - Anti Terrorism - Anti Industrispionage

Administrerende direktør

Anti-terror, TSCM specialist

Robin blev i 2005 uddannet Eksamineret Sikringsleder med speciale inden for risikostyring, sikringsledelse og security, og har siden da udarbejdet beredskabsplaner for en lang række større danske virksomheder i både indland og udland samt sikkerhedsplaner for større kortvarige profilerede begivenheder og arrangementer afholdt i Danmark.

Badge-2001Tr 3
catd certi 1

I 2014/15 Som ATFP officer (Anti Terrorism Force Protection) udarbejdede Robin blandt andet den komplette sikkerhedsplan og implementerede de nødvendige sikkerhedstiltag til en af det irakiske luftvåbens vigtigste militære og civile lufthavne i Irak, som et led i terrorsikringen mod Islamisk stat.

Robin har en længerevarende baggrund som officer i forsvaret, hvor han blandt andet af flere omgange har arbejdet med operations- og efterretningstjeneste samt personsikkerhed i lande som blandt andet Irak, Kuwait, Kosovo og Bosnien.

Robin har arbejdet professionelt med sikkerhed for offentlige og private institutioner og virksomheder siden 2001, og blev i 2017 uddannet ATO (Anti terrorism Officer) ved John Jay College of criminal justice i New York.

Anti Terrorism Officer

I SECCON har vi uddannet personale i terrorsikring/ terrorsikkerhed. Anti terror officers uddannelse og træning foregår i udlandet (USA, Europa) således vi konstant er opdateret på de trends og trusselsbilleder der er aktuelle og som vurderes som værende realistiske og reelle trusler.

ATO/ Anti terrorism uddannelsen beskrives således:

The S2/IACSP Anti-Terrorism Officer (ATO) is designed to prepare security and law enforcement professionals for assignments involving the protection of facilities against terrorist attack.

Topics include:

Introduction to Terrorism • Dynamics of Terrorist Attacks • Advanced IED Threat M.O. • Chem-Bio Terrorism • AT Countermeasures & Planning Concepts • Protective Counterintelligence/OPSEC • Physical Security and Access Control Planning • Blast Mitigation and Facility Design • Mail Security Planning • Bomb Threat Management • Suspect IED & VBIED Response • Post-Blast Response • Chem-Bio Attack Response

Eksamineret Sikringsleder/Certified Security Manager

Eksamineret Sikringsleder ® er en anerkendt, registreret og beskyttet uddannelse, der udbydes af DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) og NUSA (Nordisk Uddannelsescenter for Sikring og Alarm).

Uddannelsen giver personer med ansvar for sikringen i private og offentlige virksomheder en faglig kompetence til at bevare liv, værdier og arbejdspladser gennem identifikation, vurdering, styring og økonomisk kontrol af risici og trusler.

Uddannelsen omfatter blandt meget andet:

 • virksomhedens ansvar i forhold til lovgivning, myndigheder, kunder, ejere og ansatte.
 • hvordan man definerer sin risikoprofil og sikkerhedspolitik.
 • hvordan sikringen organiseres.
 • sammenhængen mellem sikkerhed, skadesforebyggelse, risikoledelse og økonomisk beredskab.
 • mekaniske og el-tekniske løsninger

Uddannelsen er grundlagt af:

 • Dansk Industri (DI)
 • Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
 • SikkerhedsBranchen (SB)

Styregruppen for sikring af uddannelsens fortsatte udvikling består af:

 • SikkerhedsBranchen (SB)
 • Forsikring og Pension (F&P)
 • ASIS Denmark Chapter 228
 • Det Kriminalpræventive Råd
 • Foreningen af Eksaminerede Sikringsledere (FES)

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.

Hvis du ønsker at søge job som vagt eller dørmand. Tryk her


  Ring 88 72 27 28