Robin Bertelsen - Efterforskning - Anti Terrorism - Anti Industrispionage

Administrerende direktør

Robin blev i 2005 uddannet Eksamineret Sikringsleder med speciale inden for risikostyring, sikringsledelse og security, og har siden da udarbejdet beredskabsplaner for en lang række større danske virksomheder i både indland og udland samt sikkerhedsplaner for større kortvarige profilerede begivenheder og arrangementer afholdt i Danmark.

Badge-2001Tr 3
catd certi 1

I 2014/15 Som ATFP officer (Anti Terrorism Force Protection) udarbejdede Robin blandt andet den komplette sikkerhedsplan og implementerede de nødvendige sikkerhedstiltag til en af det irakiske luftvåbens vigtigste militære og civile lufthavne i Irak, som et led i terrorsikringen mod Islamisk stat.

Robin har en længerevarende baggrund som officer i forsvaret, hvor han blandt andet af flere omgange har arbejdet med operations- og efterretningstjeneste samt personsikkerhed i lande som blandt andet Irak, Kuwait, Kosovo og Bosnien.

Robin har arbejdet professionelt med sikkerhed for offentlige og private institutioner og virksomheder siden 2001, og blev i 2017 uddannet ATO (Anti terrorism Officer) ved John Jay College of criminal justice i New York.

Anti Terrorism Officer

I SECCON har vi uddannet personale i terrorsikring/ terrorsikkerhed. Anti terror officers uddannelse og træning foregår i udlandet (USA, Europa) således vi konstant er opdateret på de trends og trusselsbilleder der er aktuelle og som vurderes som værende realistiske og reelle trusler.

ATO/ Anti terrorism uddannelsen beskrives således:

The S2/IACSP Anti-Terrorism Officer (ATO) is designed to prepare security and law enforcement professionals for assignments involving the protection of facilities against terrorist attack.

Topics include:

Introduction to Terrorism • Dynamics of Terrorist Attacks • Advanced IED Threat M.O. • Chem-Bio Terrorism • AT Countermeasures & Planning Concepts • Protective Counterintelligence/OPSEC • Physical Security and Access Control Planning • Blast Mitigation and Facility Design • Mail Security Planning • Bomb Threat Management • Suspect IED & VBIED Response • Post-Blast Response • Chem-Bio Attack Response

Eksamineret Sikringsleder/Certified Security Manager

Eksamineret Sikringsleder ® er en anerkendt, registreret og beskyttet uddannelse, der udbydes af DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) og NUSA (Nordisk Uddannelsescenter for Sikring og Alarm).

Uddannelsen giver personer med ansvar for sikringen i private og offentlige virksomheder en faglig kompetence til at bevare liv, værdier og arbejdspladser gennem identifikation, vurdering, styring og økonomisk kontrol af risici og trusler.

Uddannelsen omfatter blandt meget andet:

 • virksomhedens ansvar i forhold til lovgivning, myndigheder, kunder, ejere og ansatte.
 • hvordan man definerer sin risikoprofil og sikkerhedspolitik.
 • hvordan sikringen organiseres.
 • sammenhængen mellem sikkerhed, skadesforebyggelse, risikoledelse og økonomisk beredskab.
 • mekaniske og el-tekniske løsninger

Uddannelsen er grundlagt af:

 • Dansk Industri (DI)
 • Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
 • SikkerhedsBranchen (SB)

Styregruppen for sikring af uddannelsens fortsatte udvikling består af:

 • SikkerhedsBranchen (SB)
 • Forsikring og Pension (F&P)
 • ASIS Denmark Chapter 228
 • Det Kriminalpræventive Råd
 • Foreningen af Eksaminerede Sikringsledere (FES)

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.


Ring 88 72 27 28