Beredskabsgennemgang - Gennemgang af din beredskabsplan.

Hvad er en beredskabsgennemgang?

Beredskabsgennemgangen giver en status på, hvilken tilstand beredskabet har – både i forhold til forebyggende tiltag og i forhold til kapacitet, materiel og virksomhedens evne til at håndtere hændelser. Under selve gennemgangen klarlægges følgende parametre

 • Status på fysiske og tekniske installationer
 • Alarmerings- og kommunikationssystemer samt detekteringsforanstaltninger
 • Organisationens parathed og robustheden i sammensætning samt uddannelses- og træningsniveau

Gennemgangen giver således virksomhedens ledelse et 360 grader billede af, hvorledes virksomhedens parathed vil være hvis en kristisk situation opstod. Dette gøres ved at kikke alle niveauer i virksomheden igennem.

Hvad gennemgås der?

Beredskabsgennemgangen undersøger beredskabsstatus i forhold til:

 • Vejrliget (Storm, skybrud, varme, kulde samt lokale specefikke ting)
 • Forsyningssvigt
 • Terror
 • Overfald/ trusler mod ansatte
 • Ulykker
 • Brand
 • Uautoriseret fysisk adgang (Tyveri/indbrud/spionage)
 • Akut sygdom
 • Kemisk udslip (internt/ eksternt)

Hvordan foregår det?

Beredskabsgennemgangen tager én dag pr. lokalitet og gennemføres af minimum to konsulenter.

Der udfærdiges en skriftlig rapport, der fremsendes efter gennemgangen.

SECCON kommer ligeledes ud og gennemfører et 1-times ledelsesmæssigt afrapporteringsmøde, hvor virksomheden kan stille uddybende spørgsmål til rapporten.

Kontakt os og hør mere om SECCONs beredskabsgennemgang ved at ringe på telefon 88 72 27 28 eller ved at udfylde vores kontaktformularen

Risikoanalyse

En risikoanalyse og en risikovurdering indbefatter, at SECCONs sikkerhedskonsulenter afgør betydningen af eventuelle sikkerhedsrisici for din virksomhed, så du får et overblik over potentielle trusler – og ikke mindst en handlingsplan til hvordan du overkommer dem.

Når vi foretager en risikovurdering af din virksomhed, får du:

 • En metodisk identifikation af hvilke risici, der kan opstå
 • En vurdering af hvor stor sandsynlighed der er for, at disse risici bliver til reelle udfordringer for din virksomhed
 • En forståelse for hvordan du og andre skal reagere, hvis en risiko udvikler sig til en reel trussel
 • En risikovurdering giver dig altså det store overblik, så du er klar til at møde eventuelle risici, der er en trussel mod din virksomhed
 • Ud over det er der store økonomiske besparelser at hente for dig; ofte konstaterer vi desværre, at vores kunders facilityfirma ikke leverer de beredskabsydelser, der betales for. Derudover vil en plan, der sikrer din virksomhed hurtig genetablering af driften også give dig besparelser, fordi du undgår længerevarende driftstab.

  Kontakt SECCON og få en af vores konsulenter ud for at foretage en risikovurdering af din virksomhed, så du altid har overblikket. Ring på telefon 88 72 27 28 eller udfyld kontaktformularen, og så hører du hurtigt fra os.

  Vi foretager en professionel risikovurdering for dig

  Vores erfaring med risikoanalyser er din sikkerhed for, at vi aldrig overser noget.

  Processen er på forhånd fastlagt, når vi kommer ud til din virksomhed, så din risikovurdering bliver foretaget effektivt, metodisk og systematisk, og du får det bedste resultat.

  Vi kigger på, hvordan sikkerheden og beredskabet ser ud for dig og dine medarbejdere for eksempel i tilfælde af brand, overgreb eller andre hændelser, der kan kompromittere din og dine kollegaers sikkerhed.

  Efter vores grundige gennemgang får du en rapport, der med farvekoder indikerer hvilke områder, du bør sætte ind på, fordi de udgør en potentiel risiko.

  Når vi er færdige, har du fået identificeret og prioriteret alle risici og endvidere:

  • Fået klarhed om ansvarsfordeling
  • Fået ny dokumentation
  • Fået input til opbygning af et effektivt beredskab

  Vi laver også beredskabsplaner efter din risikovurdering

  Når du har fået overblik over de hændelser, der kan forekomme, og deres konsekvenser, er det afgørende, at du også ved, hvordan de skal håndteres.

  Hos SECCON har vores team af eksperter solid erfaring med udformning af beredskabsplaner, hvor du får en konkret plan for, hvordan du og andre skal håndtere hændelser.

  Beredskabsplanen er din sikkerhed for, at du hurtigt vil kunne afhjælpe og begrænse faresituationer, hvis de skulle opstå.

  Kontakt os og hør mere om SECCONs risikovurdering og beredskabsplanlægning ved at ringe på telefon 88 72 27 28 eller ved at udfylde vores kontaktformular – så bliver du ringet op af en af vores konsulenter.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.

Hvis du ønsker at søge job som vagt eller dørmand. Tryk her


  Ring 88 72 27 28