Beredskabsøvelser og uddannelse - Dilemmaøvelse - Fuldskalaøvelse.

Hvad er en beredskabsøvelse

En øvelse er en aktivitet, som gennemføres med henblik på at træne organisationer, firmaer og/eller enkeltpersoner med det formål at gøre sig klar til fremtidens beredskabsmæssige udfordringer. Øvelserne er med til at tilsikre at virksomhedens beredskab afprøves, og det dermed tilsikres, at virksomheden er klar til at imødegå trusler og hændelser.

En øvelse afholdes normalt kun for en del af virksomheden samtidig, eks. en enkelt eller dele af en afdeling. Ved enkelte lejligheder vælger nogle virksomheder, at holde øvelsen samlet for hele virksomheden. Sidstnævnte øvelser strækker sig ofte over meget korte tidsrum og kompleksiteten i øvelsen er ofte minimal.

Kontrol eller læring

Øvelsesvirksomhed bør, overordnet set, være rettet mod udvikling af organisationens praksis, kompetencer og viden. I den konkrete øvelsesplanlægning kan det omsættes til, at organisationen arbejder med både kontrol og læring.

  • Kontroløvelsen er primært rettet mod at teste deltagernes færdigheder, f.eks. en medarbejders håndtering af en bestemt type materiel eller en afprøvning af en bestemt procedure i beredskabsplanen hvor eks. Flere medarbejdere skal samarbejde.
  • Uddannelsesøvelse Ved læring er øvelsen i højere grad tilrettelagt med fokus på, at deltagerne skal opnå nye handlemuligheder. Det kan dreje sig om at øve roller og ansvar eller ved at afprøve og udvikle nye koncepter. Ved varslede øvelser har deltagerne mulighed for at forberede sig, hvilket kan optimere den samlede læring.

Oversigt over øvelsestyper

Procedureøvelse
Afprøve eller træne deltagerne i brug af procedurer eller materiel/elektronik.

Dilemmaøvelse
Udvikle bestemte fremgangsmåder ved brug af planer samt afveje og vurdere prioriterede opgaver gennem diskussion.

Krisestyringsøvelse
Afprøve og udvikle beredskabsplaner Afprøve konkrete opgaver.
Afprøve samarbejds- relationer og kendskab til roller/ansvar.

Fuldskalaøvelse
Træne kapaciteter (mandskab og materiel) under praktiske forhold Afprøve operative opgaver i praksis.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.

Hvis du ønsker at søge job som vagt eller dørmand. Tryk her


    Ring 88 72 27 28