Beredskabsvedligeholdelse - Hvornår er Beredskabsplanen gennemgået?

Beredskabsvedligeholdelse

Beredskabsvedligeholdelse skal tilsikre at virksomheden til alle tider er parat og gearet til at imødegå de risici der er identificeret. Erfaring viser at en løbende vedligeholdelse af beredskabet holder udgifterne på sikkerhedsområdet nede, samt det stiller virksomheden i et gunstigt lys overfor medarbejdere, leverandøre og kunder. Overordnet har vi fire kategorier hvorledes vi understøtter virksomheden i at opretholde sit beredskab:

Vedligeholdende uddannelse
Nøglemedarbejdere uddannes løbende og ved udskiftning af personale uddannes nyt personale. Alm. medarbejde uddannes efter behov.

Opdatering af beredskabsplanen
Opdateringer og justeringer foretages løbende såfremt virksomheden ændre procedure eller lokaliteten ændres/ forandres.

Kontrol besøg
Uvarslet audit har til formål, at tilsikre at virksomhedens beredskab uanset dag/ tidsrum er som det bør være jf. den beredskabsplan virksomheden har.

Øvelser
Øvelser har til formål at øve, dygtigegøre og kontrollere svære elementer i beredskabsplanen. Øvelser der afholdes jævnligt giver ligeledes medarbejderne en større robusthed overfor det at skulle håndtere hændelser som truer virksomhedens eksistens.

Kontakt os og hør mere om SECCONs beredskabsvedligehoidelses program ved at ringe på telefon 88 72 27 28 eller ved at udfylde vores kontaktformular

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.

Hvis du ønsker at søge job som vagt eller dørmand. Tryk her


    Ring 88 72 27 28