Hvad er sweeping/ TSCM?

( Dansk/English)

TSCM står for Technical Surveillance Counter-Measures også kaldet for sweeping eller for teknisk kontraovervågning. Den korte beskrivelse er, at det er nogle afsøgningsteknikker der skal afdække om der er nogen mistænkelige forhold, de 3 afsøgningstyper som man arbejder med når man afsøger er:

    • Visuel

Vores medarbejder gennemgår et lokale visuelt og gennem sammenligning findes de ting der stikker ud af normalbilledet, enten ved at noget er blevet ændret eller ved at det er unormalt i forhold til det lokale der arbejdes i.

    • Fysisk

Lokalet afsøges fysisk, under denne afsøgning anvendes en del forskelligt udstyr afhængigt af hvad man støder på under afsøgningen. En speciel søgeteknik anvendes for at tilsikre et højt niveau.

    • Elektronisk

SECCON har det nyeste udstyr og opdateret uddannelse til at scanne lokaler for alle former for signaler, og dermed sikre at intet overvågningsudstyr bliver overset. Herunder NLJD detektorer til at finde aflytningsudstyr/ mikrofoner i vægge og indeni genstande uden de skal skilles ad. Termiske kamera til at opfange den varme som aktivt udstyr udsender og RF/ Radio frekvens scannere der kan søge i frekvensbåndene for signal udstråling samt udstråling i el-ledningsnettet. Som noget nyt har vi nu også kapaciteten til at søge efter lydsignaler gemt i lyskilder (både alm. Lys og infrarødt lys) samt sensorer der kan detektere signaler sendt via ultrasonisk lyd (lyd mennesket ikke normalt kan høre).

Personalet, der gennemfører TSCM, er uddannet i afsøgning hos SECCON, og udstyret vi anvender bruges også af statslige myndigheder som efterretningstjenesterne og fængselsvæsnet.

Vores udstyr til TSCM er bedste i verden, og hvis du vil læse mere om hvad det er og hvad det kan, kan du gøre det på vores side for TSCM materiel.

Hvorfor afsøge lokaler?

Sweeping af lokaler tilsikrer, at de samtaler, I som virksomhed har, forbliver virksomheden internt og information ikke kommer eksempelvis konkurrenter i hænde.

Virksomhedens integritet og seriøsitet vil i høj grad blive negativt bedømt af samarbejdspartnere og kunder, såfremt oplysninger, som ikke burde være frit tilgængelige, pludselig er det.

Vi ser oftere og oftere at privatpersoner også får afsøgt deres hjem for aflytnings- og optageudstyr - som regel i forbindelse med skilsmissesager, hvor den ene part beholder boligen.

Sweeping af køretøjer

TSCM af køretøjer udføres, såfremt der er mistanke om, at køretøjet enten har fået placeret ulovligt aflytningsudstyr ombord, eller at en GPS-sender er blevet placeret på køretøjet for at overvåge, hvor køretøjet og eventuelt føreren af køretøjet befinder sig i tid og rum.

Sweep af køretøjer gennemføres som oftes hos klienten selv, hvilket minimere transporttid og tidsmæssige gener for vores klienter.

TSCM af køretøjer kan i særlige tilfælde betyde at køretøjet skal hæves på en lift eller lignende.

Bringes køretøjet til SECCON afholder vi udgifter til lift og værksted i forbindelse med, at køretøjet skal hæves.

Kontakt os for yderligere information eller et uforpligtende tilbud på telefon 88 72 27 28.

Spørgsmål til sweeping/ TSCM

1Hvad er overvågning

Overvågning er en systematisk monitering af enten; en person, genstand, geografisk område, elektromagnetisk spektrum eller system.
Overvågning er som oftest længerevarende i tid og kan udføres ved brug af fysisk tilstedeværelse og- eller ved brug af elektronisk udstyr som f.eks. videoovervågning, audio aflytningsudstyr, GPS udstyr og sendere eller andet fotoudstyr.

Overvågning kan have flere formål: At klarlægge og dokumentere en person eller genstands nøjagtige placering over tid og i rum/lokation.

At monitere og vide præcis hvad der sker i et bestemt geografisk område og på hvilke tidspunkter der sker hvad.

Overvåges et mindre geografisk område som eks. Et mødelokale, kan formålet være at overvåge for at dokumentere hvem der deltager i møder samt overvåge og dermed aflytte samtaler som man ellers ikke var bestemt til at måtte overhøre.

Overvåges det elektromagnetiske spektrum kan overvågningen udelukkende have til formål, at finde ud af om der er aktivitet i form af radiosignaler eller anden elektronisk udstråling, men den kan også have til formål at monitere og opsnappe samtaler og information.

En systematisk overvågning af et system, kan også have til formål, at give brugerne af systemet bedre viden om hvordan systemet virker og dermed hvordan der kan optimeres på dette.

2Er overvågning lovligt?

Stalking er ikke lovligt i Danmark og i 2012 blev der indført en lov herimod. I 2017 blev loven yderligere skærpet, således tilhold imod Stalkeren nu hurtigere kan effektiviseres.

Vores erfaring med personer udsat for Stalking og som har ønsket tilhold er, at alt skal dokumenteres. På denne måde kan et klart Stalking mønster påvises og vores klient har været bedst muligt rustet, når der skulle tages stilling til om et tilhold var berettiget.

Justitsministeriet skriver dette om emnet: Tryk her for læse

Overvågning af virksomheder som ikke er iværksat af landets egne myndigheder (Politi, SKAT, mm) anses som værende industrispionage og er strafbart.

Hvor mange virksomheder der hvert år udsættes for industrispionage er meget svært at sætte tal på, da det ofte er svært at bevise, samt at mange virksomheder vælger at hemmeligholde det, såfremt de har været udsat for industrispionage.

Vores erfaring i SECCON /INTEL-GROUP er, at det sker oftere end man tror og, at det ofte er blevet udført på ret simpel og ukompliceret måde.

Det er dog set, at andre landes statslige efterretningstjenester har udøvet industrispionage imod virksomheder, for at kunne levere ny teknologi til egne virksomheder og dermed berige egen nation.

3Hvem overvåger os ?

Vi ser i flere og flere tilfælde, at overvågning både foregår privat og i erhvervsrelaterede øjemed.

Overvågning af private har ofte karakter af Stalking hvor en tidligere partner (ex mand/kone/kæreste) systematisk Stalker/forfølger sin tidligere partner.

Denne type overvågning ser vi mest gennemført igennem aflytning af personens/ ofrets telefon via app´s med skjult software. Softwaren kan så monitere hvor personen er og hvem personen skriver med. I enkelte tilfælde er aflytning af samtaler også muligt.

Placering af GPS udstyr på personens bil eller sågar inde i bilen ses til tider også, idet den slags udstyr er billigt og let tilgængeligt at få fat i.

Stalking er ikke lovligt i Danmark.

Overvågning af virksomheder har ofte karakter af industrispionage og har til formål, at udefrakommende (ofte konkurrenter) kan tilegne sig viden og information og eks. Kommende produkter og teknologi, priser og virksomhedsstrategi.

Denne type overvågning sker ofte ved brug af aflytning af mødelokaler, hvor der enten er placeret aflytningsudstyr, eller at en medarbejder i den pågældende virksomhed optager og overvåger møder han/hun selv deltager i mhp. at videregive informationen til andre uden for virksomheden.

I enkelte tilfælde ses også brug af Social Engineering, hvor en medarbejder uden sin viden påvirkes til at tage over sig eller bortgive klassificeret information i god tro.

4Hvordan sikre man sig mod overvågning?

At sikre sig imod overvågning er utrolig svært. Vi ser ofte at folk der enten er, eller har mistanke om, at de er under overvågning eller udsat for Stalking har en tildens til at blive paranoide og oplever følelsen af, at der konstant er nogen der kikker dem over skulderen.

Denne følelse er helt naturlig og er et meget normalt reaktionsmønster.

Ændring af bevægemønstre og rutiner i dagligdagen kan i det fleste tilfælde være med til at gøre overvågningen svær og dermed begrænse dens effektivitet.

I sager med Stalking eller personovervågning har vi i SECCON løsninger og foranstaltninger til at imødegå overvågning/ Stalking.

5Hvordan undersøger man for overvågning ?

I sager om industrispionage og overvågning af virksomheder iværksætter vi altid et ”Covering Agent Program”.

Denne doktrin anvendes bl.a. af efterretningstjenesterne verden over, og fungere i praksis som en avanceret Whistleblower ordning imod netop industrispionage og organiseret kriminalitet.

CAP Programmet udføres altid af personel der er uddannet i kontraefterretningstjeneste. CAP programmet er således en konstant sensor der detektere for industrispionage og er dermed med til at kunne forhindre skaden før den sker.

Beror mistanken om den ulovlige overvågning på en bestemt lokation eller et køretøj (eks. Ens bil). Gennemfører vi altid Technical Surveillance Counter Measures på lokationen/ køretøjet. TSCM/ SWEEP er en visuel, fysisk og elektronisk afsøgning efter alle typer elektronisk udstyr som enten måtte: Filme, optage lyd, sende signaler eller GPS positioner.

TSCM/ SWEEP anvendes jævnligt til at afsøge virksomheder og mødelokaler for skjult aflytning således virksomheden har sikret sig, at ingen andre får adgang til indholdet af møder og fortrolige samtaler.

SECCON/ INTEL-GROUP er udover de to statslige efterretningstjenester i Danmark (PET og FE) de eneste der på samme niveau kan leverer afsøgning for hemmelig/skjult overvågning, idet vi har den nyeste teknologi og træning fra USA og UK.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.

Hvis du ønsker at søge job som vagt eller dørmand. Tryk her