Implementering af TSCM i virksomheden

Terminologi i

TSCM - Tecnical Survaillence Counter Measures (Tiltag imod teknisk overvågning)

Sweep - Når der søges efter udstyr til aflytning og overvågning

Når vi i SECCON er ude hos virksomheder der ønsker, at sikre sig imod uautoriseret aflytning og overvågning, møder vi tit en masse tvivl om, hvordan man anvender TSCM. Det vil vi herunder forsøge at redegøre for.

Vær opmærksom på, at der kan være flere lokale forhold der spiller ind, og særlige behov vi er nødt til at tage hensyn til. Derfor bliver alle sager også behandlet forskelligt, og der findes ingen standardpakker.

Det overordnede

Alle virksomheder, der har en sikkerhedsplan bør som udgangspunkt have TSCM med i denne plan. Sikkerhedsplanen afspejler virksomhedens overvejelser og tiltag indenfor sikkerheden, og det er TSCM en del af.

Det kan, afhængig af virksomhedstypen, være informationssikkerhed, mødesikkerhed eller sikkerhed for ens gæster. Disse faktorer vil også være afgørende for hvor ofte der skal sweepes. Alt dette bliver beskrevet mere detaljeret i vores 4 punkter herunder.


1. Risikovurdering

Første skridt er, lige som med resten af virksomhedens sikkerhedsplan, at udarbejde en risikovurdering. Her vil virksomhedens sikkerhedsansvarlige evt. i samarbejde med SECCON’s konsulenter vurderer, hvilke risici der er, hvor i virksomheden disse risici opstår og i hvilken grad de kan have indflydelse på virksomheden. Denne vurdering kan laves ud fra følgende punkter:
 • Identificere hvilke af virksomhedens informationer der er fortrolige, og vurdere hvor sensitive de er for virksomheden.
 • Identificere i hvilke lokaler fortrolige oplysninger deles og diskuteres.
 • Evaluere om disse lokaler i fremtiden skal benyttes eller om det skal flyttes

 • 2. Sweep typer og frekvens af sweeps

  Hvor mange sweeps virksomheden skal have kommer an på en række forskellige faktorer. For nogle er tid en faktor, for andre er det økonomi, og for nogle virksomheder skal det være bedst muligt uden at skele til omkostningen.

  Uanset hvilken løsning man kommer frem til er der grundlæggende 3 typer af sweeps vi arbejder med.


  kategorier

  Proaktive og tilbagevendende sweeps

  Det kan virke omsonst når der ikke er nogen alarmklokker der ringer, eller der ikke er et vigtigt møde i den kommende tid, men det er ikke helt rigtigt. Jo oftere vores specialister er inde i et lokale jo bedre kender de det, og derfor vil de hurtigere erkende hvis noget er off.

  Når medarbejderne ser at der bliver sweepet regelmæssigt vil de forstå vigtigheden af de sikkerhedsprocedurer, der er blevet indført. Samtidig vil de se at virksomheden gør noget aktivt for at holde en høj standard.

  Regelmæssige sweeps gør det ikke bare mere sandsynligt at finde udstyr, der er sat op, men det gør også nemmere at finde og eliminere sårbarheder i virksomhedens sikkerhedsnet.

  Denne type sweep kaldes også for ”kvartals sweep” idet de hos mange virksomheder ligger dem indenfor hvert kvartal.


  Sweep før / under særlige begivenheder

  Særlige begivenheder kan både være i virksomhedens egne lokaler, hos andre samarbejdspartnere eller konferencelokaler ude i byen. Når man planlægger disse begivenheder bør TSCM være en fast del af planlægningen, så man allerede i den tidlige planlægningsfase kan tage kontakt til SECCON og lave aftaler for, hvor og hvornår disse sweeps skal laves.

  Her vil SECCON også kunne vejlede i om der skal tages særlige hensyn i forhold til lokationen og sikkerhedsniveau. Ved visse særlige begivenheder hvor hemmeligholdelse er af største betydning, kan SECCON monitere mødet/begivenheden mhp. At kunne forhindre aflytning som iværksættes under selve mødet.

  Særlige events kan være:

 • Bestyrelsesmøder
 • Fremlægning af marketingsplaner
 • Forhandling af økonomi
 • Events og konferencer
 • Private møder
 • Møder med aktionærer

 • Sweeps efter utilsigtede hændelser

  Hvis der er mistanke om brud på sikkerheden, eller der har været en anden mistænkelig hændelse, skal der foretages et sweep hurtigst muligt.

  Så snart alarmklokkerne ringer bør virksomhedens TSCM beredskab sættes i gang med de procedurer, der er aftalt. Hvilke procedurer det præcis er afhænger af den individuelle sikkerhedsplan.

  Utilsigtede hændelser kan være:


 • Indbrud i virksomheden der kan dække over placering af aflytningsenheder.
 • Håndværkere eller andre udefrakommende der bevæger sig i sikrede områder uden et egentlig formål.
 • Seksuel chikane i virksomheden kan igangsætte eftersøgning af opsatte kameraer.
 • Mistænkelig adfærd fra ansatte eller samarbejdspartnere kan iværksætte en undersøgelse. Mange afsløringer af aflytning/overvågning starter fordi der udvises mistænkelig adfærd i virksomheden, som rapporteres af betroede medarbejdere.
 • Alle brud på sikkerheden der kan give adgang til virksomhedens begrænsede områder.
 • Cyber angreb kan være målrettet virksomhedens WIFI eller blive brugt som afledning imens der opsættes aflytningsenheder i selve virksomheden.

 • 3. Awereness træning

  Selvom ledelsen og sikkerhedspersonalet er opmærksomme viser erfaringerne at det sjældent er dem, der opdager opsatte enheder da de ikke nødvendigvis er bekendt med detaljerne i lokalet. Plejer den plante at stå sådan, har den loftplade altid været skæv, og er ham med stigen en vi ofte ser her?

  Det er alt sammen spørgsmål som den opmærksomme medarbejder vil stille sig selv, og da de ofte tilbringer mange timer i samme lokaler og har faste rutiner i virksomheden, vil de netop se hvilke små forandringer der opstår.

  Personale der med fordel kan trænes:


 • Rengøringspersonale
 • Viceværter/vedligeholdelsesteam
 • Mødeværter
 • Receptionister
 • Interne pakkebude og andre logistiske led

 • 4. Inkorporering af TSCM i virksomhedens sikkerhedsplan

  Når alle de overstående overvejelser er gjort, skal de nye tiltag implementeres og inkorporeres i sikkerhedsplanen og den daglige struktur i virksomheden.

  Med det rette niveau af information til medarbejderne, og den rette træning er det ikke en større udfordring end når brandalarmer installeres, kontrolleres og procedurerne ved brand trænes. Men det er absolut nødvendigt for ellers vil effekten være meget lille.

  Afhængig af virksomhedens størrelse og type vil tiden og resurserne der skal bruges variere. Med en TSCM specialist som konsulent vil processen blive planlagt til mindste detalje, og vil i meget lille grad påvirke virksomhedens hverdag. Udover at man selvfølgelig er mere opmærksom og bedre rustet såfremt en hændelse opstår.

  Kontakt os for yderligere information eller et uforpligtende tilbud

  Kontakt

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på telefon 88 72 27 28, eller via denne formularen.

  Hvis du ønsker at søge job som vagt eller dørmand. Tryk her